Miksi hevosen ruokinta on lähellä sydäntäni?
Koska ruokinta vaikuttaa hevosen hyvinvointiin 365 päivää vuodessa. Haluan lisätä tietoon perustuvaa ja objektiivista ymmärrystä siitä, minkälainen ruokinta on hevosen hyvinvoinnin kannalta optimaalisin.

Ei mainospuheita, ei rehunmyyntitavoitteita – vain puolueeton tieto ja yhteistyö omistajan kanssa.

Varför är hästens utfodring nära mitt hjärta?
För att utfodring påverkar hästens välmående 365 dagar om året. Jag vill dela med mig objektiv, forskningsbaserad information om hurdan utfodring är optimal ur hästens synvinkel.

Inga reklamtal, inga foderförsäljningsmål – bara opartisk kunskap och samarbete med ägaren.

#hevosenhyvinvointi #ruokinta365 #opinhevosesta #hästensvälmående